Mass-media drept canal pentru promovarea şi educarea dublei cariere la sportivi / EdMedia (P)

230

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, prin Facultatea de Educație Fizică și Sport, este partener important intr-un proiect Erasmus+. Proiectul are ca scop schimbarea proactivă a atitudinii faţă de dubla carieră a sportivilor, prin crearea unei imagini pozitive şi prin încurajarea organizaţiilor sportive să urmărească implementarea liniilor directoare ale UE privind dubla carieră a sportivilor (Comisia Europeană, 2012).

Principalul scop al proiectului este de a crea linii directoare pentru dubla carieră în instituțiile de învăţământ superior 

Prin urmare, educaţia online despre avantajele dublei cariere la sportivi, posibilele modele de implementare a liniilor directoare ale UE privind dubla carieră la sportivi pentru grupurile ţintă (sportivi şi organizaţii sportive) este o parte integrantă a acestui proiect. Pentru a atinge acest scop, EdMedia va genera date de cercetare aprofundate bazate pe dovezi privind dubla carieră la sportivi în ţările partenere. Aceste noţiuni bazată pe cunoştinţe şi excelenţă vor fi utilizate ca platformă pentru a crea un schimb puternic de cunoştinţe şi resurse educaţionale care să stimuleze comunitatea sportivă europeană pentru a consolida politicile de dublă carieră în Europa.

Principalele rezultate ale proiectului vor fi:

  1. analiză cuprinzătoare a articolelor ştiinţifice aferente, a imaginii dublei cariere a sportivilor formată în mass-media, a decalajului dintre practică şi liniile directoare ale UE privind dubla carieră la sportivi şi diferitele modele de implementare a dublei cariere la sportivi;
  2. pe baza rezultatelor analizei, elaborarea de recomandări pentru implementarea liniilor directoare ale UE privind dubla carieră a sportivilor şi strategiei de sensibilizare prin intermediul mass-mediei;
  3. elaborarea şi implementarea unui program educaţional online (folosind platforma online) pentru sportivi şi organizaţiile sportive.

Prin urmare, acest proiect îşi propune să creeze un impuls pentru o atitudine de un alt calibru faţă de dubla carieră a sportivilor şi să încurajeze părţile interesate să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor pentru sportivi, de la nivel individual (sportivul), organizaţional (organizaţie sportivă) la nivel naţional. Conceptul de dublă carieră poate fi implementat cu succes numai dacă sportivii şi anturajul acestora (de la antrenori la părinţi) sunt conştienţi de importanţa sa. Abordarea problemei din diferite unghiuri (UE, guverne, organisme de conducere sportive) va răspândi mesajul mai repede şi într-un mod mai eficient. Coordonarea între diferiţi parteneri va fi unul dintre factorii-cheie ai succesului.

Cariera dublă cuprinde mai mult decât simple experienţe academice / de muncă sau sportive, iar gestionarea unei duble cariere de succes diferă de la un sportiv la altul. În timp ce dubla carieră poate fi continuă şi pozitivă pentru unii sportivi în timpul studiilor, alţii pot suferi de instabilitate emoţională şi vulnerabilitate, ceea ce ar putea duce la abandon şcolar sau sportiv. Succesul în mediul academic şi în sport este o responsabilitate individuală, dar este nevoie de un mediu de susţinere pentru a stimula angajamentul sportivului, autodisciplina, perseverenţa, determinarea, concentrarea, dedicarea şi organizarea eficientă a studiilor şi antrenamentelor zilnice.

Proiectul ED Media a inceput in ianuarie 2019 si se va incheia in luna decembrie a acestui an.