Mass-media canal de promovare și educare a Dublei Cariere a Sportivilor (P)

267

EdMedia este preocupata de decalajul actual dintre provocările pentru combinarea sportului și educației și vizibilitatea studenților-sportivi. Această deficiență de vizibilitate trebuie abordată pentru a face conștiente părțile interesate de dubla carieră de necesitatea creșterii atenției mass-media pentru o corelare pozitivă cu cariera duală a sportivilor ca modele pentru a inspira alți sportivi talentați și de elită.

De fapt, opuse consumului de conținut media, rețelele sociale joacă un rol din ce în ce mai mare în generarea, comunicarea și partajarea informațiilor. Cu toate acestea, nu toate mijloacele de comunicare și de socializare sunt pozitive și mulți studenți-sportivi ar putea să nu înțeleagă pe deplin potențialele riscuri asociate activităților lor și acțiunilor întreprinse online.

Potrivit experților în dubla cariera, federațiile sportive au o influență majoră în promovarea programelor duble de educație – sport de performanță și școală- (88%), guvernele naționale (81%) și instituțiile de învățământ (81%). Acestea ar trebui să își asume responsabilitatea pentru creșterea gradului de conștientizare a orientărilor naționale privind dubla carieră la nivel național. În acest context, administrației publice locale (în proporție de 31%), agențiilor de dublă cariera, acolo unde ele există (6%), mass-media (6%) și sportivilor înșiși (6%) li s-a recunoscut o responsabilitate limitată în ceea ce privește contribuția la promovarea, la diseminarea poveștilor de succes, la încurajarea urmării carierei duble și nu a fost acordată nicio prioritate cluburilor sportive, sponsorilor, angajatorilor / companiilor, părinților și antrenorilor.

Programele educaționale existente și viitoare ar trebui să fie puse în aplicare în principal la nivel sportiv, având în vedere stabilirea unor politici specifice de carieră duală prin intermediul actelor legislative sau de reglementare a sportului. Prezentele constatări reflectă recomandările recentelor studii europene, care solicită o cooperare permanentă a diferitelor părți interesate și un dialog fructuos cu mass-media pentru implementarea acțiunilor și politicilor cu dublă carieră (Capranica & Guidotti 2016; AmsterdamUniversity of Applied Sciences et al., 2016).

Având în vedere că organismele sportive au strategii multimedia (online, offline și social media), ele ar putea, de asemenea, să ajungă, să informeze și să educe sportivii și anturajul lor cu privire la cariera duală. Întrucât sportivii de elită stăpânesc adesea comunicarea media și publicul folosește activ media socială pentru a ajunge la sportivi. Social media ar putea fi un instrument important pentru a crește gradul de conștientizare a carierei duale și pentru a spori vizibilitatea studenților-sportivi. Astfel, o mare parte a sportivilor de elită nu sunt conștienți de politicile și documentele de carieră duală, care ar putea să le sprijine în combinarea carierei lor sportive și academice.