EdMedia contribuie la punerea în aplicare a 7 din 36 de linii directoare privind cariera dublă a sportivilor (P)

104

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, prin Facultatea de Educație Fizică și Sport, este partener important intr-un proiect Erasmus+. Proiectul are ca scop schimbarea proactivă a atitudinii faţă de dubla carieră a sportivilor, prin crearea unei imagini pozitive şi prin încurajarea organizaţiilor sportive să urmărească implementarea liniilor directoare ale UE privind dubla carieră a sportivilor (Comisia Europeană, 2012).

EdMedia contribuie la punerea în aplicare a 7 din 36 de linii directoare privind cariera dublă a sportivilor, reglementări legate de comunicare și creșterea gradului de conștientizare cu privire la cariera dublă și de orientările Ununii Europene cu privire la efortul dublu al sportivilor: sport și educație sau sport și cariera profesională.

Prin proiect, încercăm să schimbăm atitudinea factorilor decidenți (sponsori, manageri, antrenori, profesori, sportivi, samd), să creăm condiții prealabile pentru schimbarea comportamentală și, astfel, să încurajăm organizațiile sportive să se angajeze în cariera dublă a sportivilor la nivel național și să implice cât mai mulți actori cu putință în dezvoltarea unei cariere duale la nivel național.

Toate rezultatele proiectului EDMEDIA vor fi diseminate prin intermediul CONFERINȚEI NAȚIONALE EDMEDIA

Pe baza cunoștințelor științifice și a experienței practice dobândite în cadrul proiectului, un sistem proactiv de sensibilizare, implementare și monitorizare a carierei duble a sportivilor vom încuraja toate părțile relevante să împărtășească în mod deschis informații cu sportivii și să stabilească structuri de dialog social. În ciuda faptului că sfera științifică a făcut deja unele descoperiri importante legate de introducerea și promovarea necesității unei coordonări de succes între educație și cariera atletică (contribuțiile s-au adresat deja unor micro (individuale), meso (interpersonale), macro (sociale) și dimensiunile globale (politice) ale DC), este încă lipsită o înțelegere mai profundă a relației dintre DC și mass-media.

O analiză cuprinzătoare a literaturii științifice cu privire la starea actuală a dublei cariere a sportivilor prin intermediul mass-media a arătat că, de fapt, literatura care se ocupă cu acest subiect, este destul de limitată în România. Implementarea acțiunilor politice pentru promovarea carierelor duale ar trebui monitorizată la nivel național și, potențial, la nivelul UE.

Indicatorii sunt elaborați și ar putea furniza informații importante cu privire la procesele de implementare a politicilor și rezultatele lor la nivel național. Indicatorii referitori la cariera duală nu sunt încă incluși în sistemele de monitorizare existente în domeniile sportului și / sau educației în majoritatea țărilor UE. Strategia și planul de acțiune pentru creșterea gradului de conștientizare a carierei duble prin intermediul mass-media oferă oportunitatea de a evalua acțiunile de sensibilizare și impactul acestora la nivel național utilizând indicatori de performanță, care măsoară realizarea generală a obiectivelor de comunicare definite și, prin urmare, rezultatul obiectivelor, îndeplinirea lor într-o anumită perioadă de timp.

Toate rezultatele proiectului EDMEDIA vor fi diseminate prin intermediul CONFERINȚEI NAȚIONALE EDMEDIA, programată în viitorul apropiat.